BESTUUR

voorzitter: 
Erik Knarren

secretaris:
Nicole Hautvast  en Anique Schoonbrood-Palmen

penningmeester:
Marie-Louise Wehrens-Ruijters

overige bestuursleden:
Ben Gorissen
Luc Reijmers
Thei Trienes